حرام

اسلام‌هراسی در سینمای غرب – بخش نخست

اسلام‌هراسی در سینمای غرب – بخش نخست

چکیده: اسلام‌هراسی مجموعه‌ای از برداشت‌های نادرست از اسلام در تمدن غرب همراه با شیطنت‌های استعماری علیه مسلمانان است که می‌توان اصلی‌ترین ابزار آن را رسانه‌ها دانست؛ به تعبیر «ادوارد سعید»، رسانه‌ها و کارشناسان امریکایی و غربی تعیین می‌کنند که مردم‌شان درباره بقیۀ جهان (دیگران) چه اندیشه‌ای...