پرونده ویژه

سینمای دینی: بخش نخست

سینمای دینی: بخش نخست

چکیده: «سینمای دینی» از موضوعاتی است که در سال‌های پس از انقلاب به بعد همواره مورد مناقشه و بحث در کشور بوده است. این سینما در حوزه‌ی بین‌الملل سابقه‌ی بیشتری دارد و در حوزه‌های نظری نیز کارهای بیشتری صورت گرفته است.

صفحه‌ها