یادداشت

تصویر روحانیت در سینمای غرب

تصویر روحانیت در سینمای غرب

چکیده: به جز عده‌ی محدودی از مردم اروپایی، امریکایی و تابعین کشورهای دیگر که تجربه‌ی حضور در کشورهای اسلامی را دارند، بقیه مردم که اکثر قریب به اتفاق آن‌ها را شامل می‌شود، شخصاً تجربه‌ای از کشورهای اسلامی و شخصیت‌های مسلمان ندارند. در این نوشتار، به صورت اجمالی و مختصر، بازنمایی روحانیت و شخصیت‌...

معرفی سایت

چکیده: محتوای اصلی سایت اندیشه در قاب، نقد فیلم‌ها و سریال‌ها با رویکرد دینی می­باشد.

صفحه‌ها