نقد اعضا

عمامه ، ابزار نشان دادن حسن ظن

چکیده: معراجی‌ها فروش خارق‌العاده‌ای داشته و توانسته خود را در دل مخاطب عام سینما جا کند البته فروش به تنهایی ضامن ماندگاری نیست. فیلم سینمایی برای ماندگاری احتیاج به مخاطب عام و خاص، در آن واحد است و معراجی فقط یکی از این دو را دارا است.

نقد سریال پرده‌نشین بخش نهایی

نقد سریال پرده‌نشین بخش نهایی( قسمت شانزدهم تا آخر )

چکیده: در این نوشتار به طور خلاصه به نقد و بررسی مهم ترین موضوعات و سوژه ها در قسمت های پایانی سریال پرده نشین خواهیم پرداخت

نقد سریال پرده‌نشین 1 ( قسمت اول تا پانزدهم )

چکیده: بهروز شعیبی در سریال پرده‌نشین توانسته چهره­ی باورپذیری از طیف روحانیت نشان دهد. مخاطب با دیدن این سریال، از جنس مردم و با مردم بودن روحانی را ، در موقعیت­های مختلف ، درمی‌یابد و آن را پس نمی­زند.

صفحه‌ها