تئاتر

نمایش «مستأجر»

چکیده: این اثر نمایشی، خانه ای را نشان می دهد که مستأجرهایی که در آن زندگی می کنند، دارای روحیات خاصی بوده که هر کسی تاب توان تحمل آن ها را ندارد.

نمایش «آنجا»

چکیده: نمایش «آنجا» اثر جواسترامگرن از کشور نروژ، داستان چند نفر را نشان می دهد که در یک بیابان، گیر افتاده اند و تلاش می کنند از آنجا خلاص شوند و...

تیاتر سعدی تابستان 32

چکیده: حسین کیایی توانسته نمایش موفقی را روی صحنه ببرد و حرف‌هایش را (درست یا اشتباه) به‌ خوبی در داستان طنزآلود نمایشش گنجانده و مخاطب را راضی از روی صندلی بلند کند.

یادداشتی درباره نمایش «حادثه در ویشی»

چکیده: جمعی از افراد یک جامعه، که توسط آلمانی ها به صورت رندمی دستگیر شده و در یک بازداشتگاه موقت زندانی شده اند.

نقدی به نمایش مرگ کسب و کار من است

نقدی به نمایش مرگ کسب و کار من است

چکیده: به طور کلی نگاه نمایش به مضمون خود مرگ آشفته و به هم ریخته است. به نظر می رسد مولفه هایی پراکنده در ارتباط با مرگ ذهن نویسنده و کارگردان را به خود مشغول داشته است

نقدی به نمایش طوفان

نقدی به نمایش طوفان

چکیده: نمایش " طوفان " موضوعی قابل توجه دارد؛ بیمارانی روانی یک آسایشگاه که قرار است نمایشی را اجرا کنند که کارگردان آن یکی از بیماران روانی همان آسایشگاه است که از شدت علاقه به تئاتر به این حال و روز افتاده است ولی متاسفانه هر چه از کار بیشتر می گذرد نشانی از قدرت و خلاقیتی که می شد از موضوع...

نگاهی به نمایش شبی بیرون از خانه

نگاهی به نمایش شبی بیرون از خانه

چکیده: به نظر در ترسیم چنین وضعیتی که طی آن نمایش ویژگی ای موقعیت محور دارد بازی بازیگران به خصوص نقش اول نمایش تاثیری بسزا و کانونی دارد. فرد به تنهایی در موقعیتی قرار می گیرد که همه چیز دست به دست آماده نابودی اوست و وضعیت جانکاهش برای راهی و نجات.

نگاهی به نمایش دگردیسی پروانه شدن

نگاهی به نمایش دگردیسی پروانه شدن

چکیده: فرم تنها ظاهر و شکل یک اثر نیست، بلکه فرم چیزی است که اثر بودن یک اثر به آن وابسته است. یک اثر هنری تنها هنگامی می تواند شایسته این نام عنوان گردد که بتواند فرم مخصوص خود را بدست آورد.

روزهای کسل کم عمق نقدی به نمایش روزهای بی باران

روزهای کسل کم عمق نقدی به نمایش روزهای بی باران

چکیده: در نمایش " روزهای بی باران " بیش از هر رویکرد اجتماعی با رویدادی فردی و وجودی روبرو هستیم، رویدادهایی که آن قدر تعیین کننده اند که اساسا ساحت وجود یآدمی را می سازند

نقدی به نمایش چشم برهم زدن

نقدی به نمایش چشم برهم زدن

چکیده: نکته مهم شخصیت محوری داستان است که چه از نظر انتخاب بازیگر و چه از نظر شخصیت پردازی بسیار ضعیف و ناتوان است

صفحه‌ها