نقد فیلم ـ جشن دلتنگی ـ سی و ششمین دوره جشنواره ـ فیلم فجر ـ فضای مجازی

نقد فیلم جشن دلتنگی

تله فیلمی متوسط با اسم مستعار سینمایی