اسامی نامزدهای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر ـ سیمرغ های بلورین

اعلام اسامی ­نامزدهای جشنواره فیلم فجر

اسامی نامزدهای سی و ششمین جشنواره فیلم فجر برای دریافت سیمرغ های بلورین در بخش های مختلف از سوی دبیرخانه جشنواره فیلم فجر اعلام شد.