نقد فیلم ـ مصادره ـ سی و ششمین دوره جشنواره ـ فیلم فجر ـ

نقد فیلم مصادره

 فیلم مصادره در ژانر خود یعنی کمدی فیلم نسبتا موفقی است. ایده ی کار نو و تامل برانگیز است.