خلاصه کتاب - سینمای اشراقی - شهید آوینی

خلاصه کتاب سینمای اشراقی (سینمای دینی و هنر اشراقی شهید آوینی با نظری به عکاسی اشراقی)

اصطلاح سینمای اشراقی نخستین بار از سوی سید مرتضی آوینی وضع شد. است. او درحالی‌که با اصطلاح سینمای اسلامی موافق نبود، در گذر زمان به این نتیجه رسید که سینما را به‌مثابه نحوی تجربه هنری با حقیقت نسبتی است.