فرهنگ عمومی در فیلم‌های جشنواره

نشست بازنمایی فرهنگ عمومی در فیلم‌های جشنواره

اعتیاد و طلاق دیگر مانند گذشته به عنوان یک آسیب به نمایش در نمی‌آیند و گویا سبکی از زندگی ایرانی شده‌اند.