خلاصه کتاب - سینما در آینه فقه

سینما در آینه فقه

کتاب سینما در آینه فقه به موقعیت پیروان دین اسلام و هنرمندان مسلمان دربرابر این هنر نظر دارد و با شرح و تفصیل، به مصداق‌های این رویارویی پرداخته است.