دانشگاه

مصاحبه با دکتر خبری؛ دبیر  کمسیون هنرو معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی (بخش اول)

مصاحبه با دکتر خبری؛ دبیر کمسیون هنرو معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی (بخش اول)

چکیده: زمانی که هنرمند در رأس قرار می گیرد، بازیگر سالاری شکل می گیرد و زمانی که مدیران در بالا قرار بگیرند، کارهای سفارشی انجام می شود یا کارهایی که به روزمرگی ارتباط دارد؛ مردم باید در رأس باشند.

معرفی سایت

چکیده: محتوای اصلی سایت اندیشه در قاب، نقد فیلم‌ها و سریال‌ها با رویکرد دینی می­باشد.