تبلیغات

نگاهی به تصویر گری روحانیت در سینما و تلویزیون (بخش نهایی)

نگاهی به تصویرگری روحانیت در سینما و تلویزیون (بخش نهایی)

چکیده: یک روحانی فقط در عمامه، عبا، قبا، نعلین و تسبیح خلاصه نمی شود که اینها همه پوسته است. بلکه این قشر دارای عالم وسیعی از معنا، ارزش، ذوق و سلیقه و فرهنگ است؛ نحوه ی زندگی، برخوردها، عبادت ها، آموزش و مباحثه، نوع دید و نحوه ی تحلیل از جمله مسائلی است که پرداختن به آنها این نقش ها را باورپذیر...

مصاحبه

مصاحبه با محمود فرهنگ؛ مدیرتئاتر دینی(قسمت دوم)

چکیده: ما نقد جدی به سینما نداریم که اگر داشتیم جایگاه سینمای ما این نبود .البته در نقد اغراض فردی و شخصی نباید وجود داشته باشد بلکه باید یک نقد علمی باشد.