آزادی

 ایران هراسی در سینمای غرب

ایران‌هراسی در سینمای غرب (بخش دوم)

چکیده: رسانه‌های وابسته به نظام سرمایه‌داری، متناسب با اهداف و ایدئولوژی خاص خود، تصویری از ایران و انقلاب اسلامی بازنمایی می‌کنند که معمولا با نشان دادن فضایی تحریف شده از ایران، مردم این کشور را انسان‌هایی بی‌فرهنگ، دور از اخلاقیات و متجاوز به کشورهای دیگر به تصویر می‌کشند