نقدی به نمایش مرگ کسب و کار من است

چکیده: به طور کلی نگاه نمایش به مضمون خود مرگ آشفته و به هم ریخته است. به نظر می رسد مولفه هایی پراکنده در ارتباط با مرگ ذهن نویسنده و کارگردان را به خود مشغول داشته است
نقدی به نمایش مرگ کسب و کار من است

سعید صالحیان

 

    نمایش " مرگ کسب و کار من است " به نویسندگی صحرا رمضانیان و کارگردانی پیمان کریمی در جشنواره تئاتر فجر در تماشاخانه سرو به روی صحنه رفت.

نمایش مرگ کسب و کار من است نمایش سردرگم و پرشانی است. موضوع و تم اصلی نمایش مرگ و روبرویی با آن است ولی نمایش نمی تواتد نگاه خاص خود را به مرگ بسازد. به بیان بهتر می توان این گونه گفت که موضوع نمایش از دل نمایش بیرون می زند و نمی تواند در ساختار نمایش جا بیفتد. شخصیت هایی گنگ و نپرداخته شده که بیشتر به دلیل هیمنه شدید مرگ گویی به فراموشی سپرده شده که باید مواجهه با مرگ و سوگناکی و دهشت آن از خلال  شخصیت ها و موقعیت های نمایش ایجاد شود. زهره پس از این که به دنبال هویت جدید است ناگهان خودکشی می کند و یا پریوش که اساسا به هم ریختگی درونی و روانی او به خوبی شکل نمی گیرد تا دلیل چنین خودکشی و ترسناک و دردناکی را بتوان باور کرد و یا بتول که به هیچ وجه نمی توان از خلال نمایش متقاعد شد که او باید دست به چنین عملی یعنی دفن پریوش به صورت زنده زنده کند. یا به طور مشخص تر دو شخصیت مامور پس از مرگ که به شدت بد و نااستوارند.  به هیچ عنوان نمایش نمی تواند در ایجاد موقعیتی که این دو نفر را گرفتار در ماموریت خود می داند نشان دهد.

به طور کلی نگاه نمایش به مضمون خود مرگ آشفته و به هم ریخته است. به نظر می رسد مولفه هایی پراکنده در ارتباط با مرگ ذهن نویسنده و کارگردان را به خود مشغول داشته است بدون این که این مولفه ها توانسته باشند به خوبی در کنار یکدیگر روایتی کامل از مرگ و مواجهه با آن را به وجود آورند. مشخص نیست که مثلا آیه قرآن در نمایش چه کارکردی دارد. زهره که این آیه را از مادربزرگش به خاطر می آورد آن را چندین بار می خواند و سرانجام هم در پایان نمایش می فهمیم که خودکشی کرده است. دقیقا این آیه میان دو خودکشی پریوش و زهره چه معنایی می تواند بیابد جز این که امری دلبخواه است که نویسنده آن را در متن قرار داده است.

به نظر می رسد در کل نمایش " مرگ کسب و کار من است " نتواسته روایت خود را از مرگ به عنوان یکی از پیچیده ترین اموری که آدمی با آن سر و کار دارد بسازد.

افزودن دیدگاه جدید