نمایش «آنجا»

چکیده: نمایش «آنجا» اثر جواسترامگرن از کشور نروژ، داستان چند نفر را نشان می دهد که در یک بیابان، گیر افتاده اند و تلاش می کنند از آنجا خلاص شوند و...

نویسنده: محمد صادق مقدسیان

نمایش «آنجا» اثر جواسترامگرن از کشور نروژ، داستان چند نفر را نشان می دهد که در یک بیابان، گیر افتاده اند و تلاش می کنند از آنجا خلاص شوند و در بین وسائلی که با آن ها باقی مانده است، وسائل دیگری را پیدا می کنند که بر اثر آن اتفاقاتی رخ می دهد.

این اثر نمایشی ، دارای زبانی است نه از کشور نروژ، بلکه زبانی است که دارای هیچ زمان و مکانی نیست. و همین امر باعث این نمایش، دارای زبانی جهانی شده و توان نمایش دادن بر هر مخاطبی را برای خود مهیا کند. به رغم تلاش زیادی که تمامی عوامل سازنده مخصوصا بازیگران کرده اند، از جمله حرکات فرم، اما نتوانسته بود هماهنگی میان آن ها به عنوان یک اثر پرفورمنس را برای مخاطبان مهیا کند.

البته می توان یک دلیل برای این امر بدست آورد و آن زبان بازیگران این نمایش است. همانطور که اشاره شد بدلیل مشخص نبودن زبان آن ها، می توان این بهم ریختگی در اجرای حرکات فرم را به نوعی، سبک این اثر نمایشی دانست. از سویی طراحی لباسی که برای آنان استفاده شده بود، یک عدم هماهنگی با شخصیت های موجود در کاراکتر های موجود در این نمایش را برقرار کرده بود. این نکته زمانی که حرکات فرم انجام می شد، بیشتر اثر خود را نمایان می کرد که چه بسا اگر طراحی بهتری برای آنان در نظر گرفته می شد، می توانست کمی از کاستی های آن را از بین ببرد.  در مجموع می توان این اثر نمایشی را با اغماض یک اثر پرفورمنس دانست. داستان و بازی های بازیگران، طراحی لباس، متن و کارگردانی، به رغم تلاش موجود در این نمایش، اما نتوانسته بود یک اثر قابل قبولی را برای مخاطبان فراهم آورد و چه بسا بتوان گفت که یک اثر نمایشی جوان بوده و تا کامل شدنش راه زیادی را در پیش داشت.

نکته حائز اهمیت این است که ساعت اجرایی این نمایش 21 شب به بعد بود و می توان به جرأت گفت نسبتا تمام سالن اصلی تاتر شهر پر از مخاطب بود. سکوتی که بین تماشاگران رخ داده و دقتی که در این بین بوجود آمده بود، اتمسفری را به ارمغان آورده بود که نمایش را از روی صحنه، در بین مخاطبان جستجو می کردید. مایرهولد می گوید: «نمایش آن چیزی است که بین بازیگر و مخاطب اتفاق می افتد» و در این نمایش حضور تماشاگر در این اثر را کاملا لمس می کردید و نمایش واقعی آنجا بود.

 

افزودن دیدگاه جدید