نمایش «مستأجر»

چکیده: این اثر نمایشی، خانه ای را نشان می دهد که مستأجرهایی که در آن زندگی می کنند، دارای روحیات خاصی بوده که هر کسی تاب توان تحمل آن ها را ندارد.

نمایش مستأجر به کارگردانی خانم ستاره امینیان در تالار حافظ و در تاریخ دوم بهمن، و روز دوم برگزاری جشنواره، به روی صحنه رفت.

این اثر نمایشی، خانه ای را نشان می دهد که مستأجرهایی که در آن زندگی می کنند، دارای روحیات خاصی بوده که هر کسی تاب توان تحمل آن ها را ندارد. مستأجری که تازه به آنجا نقل مکان کرده است به طبقه ای می رود که قبل از آن شخص دیگری در آنجا زندگی می کرده که به دلیل عدم هماهنگی با مستأجران دیگر، خود را از پنجره اتاق به پایین پرت کرده و به نوعی خود کشی کرده است. مستأجر جدید نیز به دلیل اتفاقات در نمایش در انتها به سرنوشت مستأجر قبلی دچار می شود.

این اثر، به رغم ریتم کندی که در سرتاسر نمایش داشت، دچار خستگی پنهانی در مخاطب می شد. اما به دلیل بازیهای درست و باورپذیر بازیگران، و از طرفی عمقی که در معنا و مفهوم این نمایش وجود داشت، مخاطب را تا انتها نگه داشته و در آخر او را به فکر وا می داشت. پیراهن سفید و شلوار سیاهی که صاحبخانه به تن داشت، نماد یک سادگی در رفتار را نشان می داد، اما برخورد هایی که در طول نمایش با مستأجر انجام می شد که در انتها به خودکشی او می انجامد، نشان از پلیدی درونی و پنهانی او داشت. در نقطه مقابل آن، لباس های خاکستری که دیگر مستأجران بر تن داشتند، نشان از حد وسط بودن آن ها و رنگی شدن آن ها از رفتار صاحبخانه داشت. عدم وجود کفش برای هیچ یک از بازیگران که توجه مخاطب را به آن جلب می کرد، نشانه ای دیگر بود که بی صدا بودن این آدم ها را در موقعیت های حساس زندگی شان را نشان می داد و از طرفی همین بی صدایی و سادگی، انسان های دیگری را به کام مرگ می کشاند.

اگر بگوییم این خانه نماد یک کشور و مملکت است و صاحبخانه ای که در آن زندگی می کند، نماد رئیس آن کشور، برخوردها و رفتار های او در عین آگاهی، اما منجر به کشته شدن آدم های درون آن کشور خواهد شد. حتی مستأجران دیگری که در آنجا زندگی می کردند و اتفاقی برایشان نمی افتاد، اما برخورد های نامعقولی را از خود نشان می دادند که این خود نشان از قبول یک حکومیت دیکتاتور و مردم ستیز است. در مجموع این اثر نمایشی اثری قابل قبول می باشد و شاید به دلیل ریتم کندی که داشت، با مخاطبانی خاص روبرو باشد. در صورت اجرای مجدد این نمایش، دیدن آن را به دیگران پیشنهاد می کنم.

محمد صادق مقدسیان

افزودن دیدگاه جدید